Geestelijke Verzorging
voor mensen met een (verstandelijke) beperking in Zeeland


Mensen met een (verstandelijke) beperking doen mee en
worden gezien in de samenleving en in organisaties die zich
bezighouden met levensvragen (zoals kerken) in het bijzonder! 

Stichting GeeVer ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking in Zeeland bij hun deelname in kerk en samenleving en bevordert de geestelijke verzorging. Zij doet dit door financiële ondersteuning van het gelijknamige project GeeVer, dat uitgevoerd wordt door de Protestantse Kerk in Nederland.

GeeVer is een initiatief van meerdere Zeeuwse organisaties die zich verbonden voelen met mensen met een verstandelijke beperking in Zeeland: Arduin, GORS, Tragel Zorg, Philadelphia Zorg, De Okkernoot, Platform VG Zeeland (familieleden van mensen met een verstandelijke beperking ),de Protestantse Kerk in Zeeland , de Rooms Katholieke kerk en andere kerken binnen de Raad van Kerken in Zeeland. De initiatiefnemers zijn vertegenwoordigd in het bestuur van Stichting GeeVer.

Bestuur
P. van Wijk, penninmeester a.i. ( Raad van Bestuur Arduin)
Ds. J.W. van den Hoek, namens de Protestantse Kerk, secretaris
mevr. K. Smit, namens Gors, voorzitter
mevr. W. Tuenter, namens Tragel Zorg
Dhr. J. van Loon, namens Arduin
Mevr. J. de Sonnaville, ouder, namens de Rooms Katholieke Kerk
B. van Noord, adviseur namens de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland

De bestuurders ontvangen geen beloning noch kostenvergoeding voor hun werk.

Gegevens Stichting GeeVer
Vestigingadres: Seissingel 4, 4333 GV Middelburg
Correspondentieadres: Aalbersestraat 12, 4384 HL Vlissingen
Telefoonnummer: 0118-434500
E-mailadres: stichtinggeever@gmail.com
Bankrekeningnummer NL58ABNA0587088427 t.n.v. Stichting GeeVer, Middelburg

Kamer van Koophandel registratienummer 22047649
ANBI : RSIN nummer 809546036


Uitnodiging Snoezelvieringen

Uitnodiging Bedevaart Meerseldreef

 

 

UITNODIGING “Zingeven, stilstaan en doorgaan”

Minisymposium over zingeving voor mensen met en zonder beperking!!
Na 15 jaar Stichting GeeVer verandert er veel.  De beide medewerkers die op projectbasis vanuit Gors en de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk werkzaamheden verrichtten voor GeeVer hebben hun taak beëindigd. Ina Braber vanwege uitbreiding van werkzaamheden  binnen Gors en Anneloes Steglich vanwege pensionering.


Stichting GeeVer zal worden opgeheven maar het werk gaat door! De zorgaanbieders Arduin, Gors, Philadelphia Zorg Zeeland en Tragel Zorg hebben besloten twee geestelijk verzorgers voor mensen met een beperking aan te stellen.  Eén werkzaam ten noorden en één ten zuiden van de Westerschelde. Daarbij worden samenwerkingsovereenkomsten gesloten met levensbeschouwelijke organisaties en wordt geestelijke verzorging meer geïntegreerd binnen het zorgaanbod.

Afscheid en nieuw begin, dat is reden voor een minisymposium over zingeving en geestelijke verzorging in Zeeland. Een feestelijke ontmoeting voor mensen met en zonder beperking. Presentator is troubadour Theo van Teijlingen. De maaltijd wordt verzorgd door Grand Café Willem van Philadelphia.

Klik hier voor meer informatie


Balans en resultatenrekening 2015  
Geever worden gesteund door:

Jaarverslag 2015  
Balans en resultatenrekening 2014  
Nieuwsbrief april 2015  
Jaarverslag 2014  
Nieuwsbrief februari 2014  
Jaarverslag 2013  
Beleidsplan 2010 / 2015